Oferta: ds. rozwoju wolontariatu

Data publikacji: 2023-11-27
Nr ref.: ZSS/187/2023
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: ds. rozwoju wolontariatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2023-12-21

Zakres podstawowych czynności

 • koordynowanie wolontariatu miejskiego, w tym między innymi: popularyzacja wolontariatu wśród mieszkańców Poznania, wsparcie organizacyjne dla podmiotów Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu
 • administrowanie i obsługa narzędzi informacyjnych związanych z wolontariatem
 • opracowywanie, inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój wolontariatu w mieście oraz współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi. 
 • współpraca międzysektorowa w zakresie rozwoju wolontariatu, w tym współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi oraz z firmami posiadającymi i rozwijającymi program wolontariatu pracowniczego w swoich przedsiębiorstwach
 • tworzenie i udział w kampaniach informacyjnych oraz działaniach dot. wolontariatu i aktywności obywatelskiej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy lub/i we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • doświadczenie w wolontariacie organizowanym przez instytucje bądź organizacje pozarządowe
 • znajomość przepisów prawa z zakresu działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariatu
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość  j. angielskiego w stopniu dobrym
 • doświadczenie w obsłudze mediów społecznościowych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m. in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, karta Multisport,)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_187_2023.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2023-12-21 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2023-12-21 14:40