Oferta: ds. skarg, wniosków oraz obsługi interesanta

Data publikacji: 2019-06-06
Nr ref.: OR/115/2019
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: ds. skarg, wniosków oraz obsługi interesanta

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-07-16

Zakres podstawowych czynności

Przyjmowanie i rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji interesantów, w tym m.in.:

 • obsługa bezpośrednia interesantów,
 • sporządzanie protokołów
 • opracowywanie projektów odpowiedzi lub informacji o sposobie załatwienia sprawy,
 • udzielanie informacji i porad interesantom
 • prowadzenie stosownych ewidencji.

Rozpatrywanie petycji wpływających do Urzędu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość zakresu kompetencji organów administracji publicznej, Instrukcji kancelaryjnej
 • komunikatywność i znajomość zasad obsługi klienta
 • umiejętność redagowania pism

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, prowadzenia postepowań administracyjnych
 • kursy/szkolenia w zakresie obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna z bezpośrednią obsługą klientów
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w tworzeniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_OR_115_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-16 14:08 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)