Oferta: ds. sprawozdawczości i analiz

Data publikacji: 2021-10-21
Nr ref.: ZP/185/2021
Wydział: Biuro Zamówień Publicznych
Stanowisko: ds. sprawozdawczości i analiz

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-10

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych poprzez min:

 • przygotowanie projektu sprawozdania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • przygotowanie projektu sprawozdań dla Sekretarza Miasta
 • dokonywanie analiz dotyczących zamówień publicznych w Urzędzie, formułowanie wniosków i propozycji zmian
 • udział w przygotowaniu projektu planu zamówień publicznych
 • obsługa Elektronicznego Planu Zamówień Publicznych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przynajmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość i umiejętność stosowania prawa zamówień publicznych
 • znajomość ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz o dostępie do informacji publicznej
 • biegła obsługa MS Excel

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie magisterskie kierunkowe: prawo, administracja, ekonomia
 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych
 • kursy/szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca  głównie przy komputerze
 • możliwe delegacje służbowe
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_ZP_185.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2022-01-10 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2022-01-10 11:16