Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data złożenia wniosku Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Wnioskodawca
wydział: WOS
OS.OZ/76381-327/03
Nr wpisu: 5174
2003-06-24 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady", Kierownictwo Osiedla PrzyjaŸni, os. PrzyjaŸni, paw. 142, 61-686 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-321/03
Nr wpisu: 5168
2003-06-23 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
MPGM Sp. z o.o., Rejon Eksploatacji Budynków Nr 2, ul. Czeœnikowska 18b, 60-330 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-320/03
Nr wpisu: 5167
2003-06-23 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Polski Zwišzek Działkowców, POD Sypniewo, skr. poczt. 31, 60-973 Poznań 16
wydział: WOS
OS.OZ/76381-319/03
Nr wpisu: 5165
2003-06-23 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady", Administracja Osiedla Kosmonautów, os. Kosmonautów 118, 61-641 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-318/03
Nr wpisu: 5164
2003-06-23 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.OZ/76381-317/03
Nr wpisu: 5163
2003-06-23 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.OZ/76381-316/03
Nr wpisu: 5162
2003-06-23 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
PPB Ataner Sp. z o.o., ul. Jeżycka 13A, 60-864 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-324/03
Nr wpisu: 5171
2003-06-23 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.OZ/76381-323/03
Nr wpisu: 5170
2003-06-23 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.OZ/76381-322/03
Nr wpisu: 5169
2003-06-23 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.OZ/76381-326/03
Nr wpisu: 5173
2003-06-18 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Zarzšd Osiedla Ostrów Tumski-Œródka-Zawady, Rynek Œródecki 1, 60-126 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-325/03
Nr wpisu: 5172
2003-06-18 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
ELEKOL Wrocław L. Paœko i Wspólnicy Sp. j. WIŒNIOWA 36D, 53-137 WROCŁAW
wydział: WOS
OS.OZ/76381-315/03
Nr wpisu: 5161
2003-06-17 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Rada Izby Notarialnej, ul. Piękna 41, 60-589 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-314/03
Nr wpisu: 5160
2003-06-17 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
MPGM Sp. z o.o., Rejon Eksploatacji Budynków nr 9, ul. 23 Lutego 4/6, 61-741 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-313/03
Nr wpisu: 5159
2003-06-16 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
BDF Beiersdorf-Lechia S.A., ul. Chlebowa 4/8, 60-960 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-312/03
Nr wpisu: 5158
2003-06-16 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
MPGM Sp. z o.o., Rejon Eksploatacji Budynków Nr 4, ul. Zakštek 8, 60-801 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-311/03
Nr wpisu: 5157
2003-06-16 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci przy ul. Dšbrowskiego 75 reprezentowana przez PPB ATANER Sp. z o.o., ul. Jeżycka 13A, 60-864 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-310/03
Nr wpisu: 5156
2003-06-13 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Poznańskie Wodocišgi i Kanalizacja Sp. z o.o. GROBLA 15, 60-967 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OZ/76381-309/03
Nr wpisu: 5154
2003-06-13 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
MPGM Sp. z o.o. Rejon Eksploatacji Budynków nr 6, ul. Paszty 10, 60-579 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-308/03
Nr wpisu: 5153
2003-06-13 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
MPGM Sp. z o.o. Rejon Eksploatacji Budynków nr 6, ul. Paszty 10, 60-579 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-307/03
Nr wpisu: 5152
2003-06-13 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Fabryka Papieru "MALTA-DECOR" S.A. WOŁKOWYSKA 32, 61-132 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OZ/76381-306/03
Nr wpisu: 5151
2003-06-13 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Spółdzielnia Pracy UNIVERSUM, ul. WoŸna 15a, 61-777 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-305/03
Nr wpisu: 5150
2003-06-12 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Zarzšd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-304/03
Nr wpisu: 5149
2003-06-12 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych, al. Niepodległoœci 8, 61-875 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-303/03
Nr wpisu: 5148
2003-06-12 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Zarzšd Wspólnoty Mieszkaniowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu, ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-302/03
Nr wpisu: 5147
2003-06-11 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Ogród Jordanowski Nr 1 SOLNA 2, 61-735 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OZ/76381-301/03
Nr wpisu: 5146
2003-06-11 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni JANA HENRYKA DĽBROWSKIEGO 159, 60-594 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OZ/76381-300/03
Nr wpisu: 5145
2003-06-11 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" Kierownictwo Osiedla Piastowskiego OSIEDLE PIASTOWSKIE 63, 61-156 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OZ/76381-299/03
Nr wpisu: 5143
2003-06-09 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
MPGM Sp. z o.o., Rejon Eksploatacji Budynków Nr 2, ul. Czeœnikowska 18b, 60-330 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-298/03
Nr wpisu: 5142
2003-06-06 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Handlowa Spółdzielnia Inwalidów RÓWNOŒĆ STANISŁAWA SZCZEPANOWSKIEGO 8, 60-541 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OZ/76381-295/03
Nr wpisu: 5139
2003-06-06 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Wrzesińska 4, 61-023 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-297/03
Nr wpisu: 5141
2003-06-05 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Poznańskie Wodocišgi i Kanalizacja Sp. z o.o. GROBLA 15, 60-967 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OZ/76381-296/03
Nr wpisu: 5140
2003-06-05 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
MPGM Sp. z o.o., Rejon Eksploatacji Budynków Nr 2, ul. Czeœnikowska 18b, 60-330 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-294/03
Nr wpisu: 5138
2003-06-04 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Zarzšd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-292/03
Nr wpisu: 5137
2003-06-04 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.OZ/76381-291/03
Nr wpisu: 5136
2003-06-04 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
FORTIS Sp. z o.o. DZIADOSZAŃSKA 10, 61-248 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OZ/76381-290/03
Nr wpisu: 5135
2003-06-03 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Przedszkole Nr 101 ROMUALDA TRAUGUTTA 42, 61-514 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OZ/76381-289/03
Nr wpisu: 5133
2003-06-03 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomoœci przy ul. Katowickiej 25 reprezentowana przez PPB ATANER Sp. z o.o., ul. Jeżycka 13A, 60-864 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-288/03
Nr wpisu: 5132
2003-06-03 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
MPGM Sp. z o.o., Rejon Eksploatacji Budynków Nr 11, ul. Łozowa 26, 61-467 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-287/03
Nr wpisu: 5131
2003-06-02 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.OZ/76381-282/03
Nr wpisu: 5126
2003-06-02 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.OZ/76381-281/03
Nr wpisu: 5125
2003-06-02 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.OZ/76381-280/03
Nr wpisu: 5124
2003-06-02 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Szkoła Podstawowa Nr 85 PIOTRA TOMICKIEGO 16, 61-116 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OZ/76381-279/03
Nr wpisu: 5122
2003-06-02 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady", os. PrzyjaŸni 12a, 61-686 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-286/03
Nr wpisu: 5130
2003-05-30 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Zarzšd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-285/03
Nr wpisu: 5129
2003-05-30 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Zarzšd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-284/03
Nr wpisu: 5128
2003-05-30 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Zarzšd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-283/03
Nr wpisu: 5127
2003-05-30 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
Zarzšd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
wydział: WOS
OS.OZ/76381-278/03
Nr wpisu: 5121
2003-05-29 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.OZ/76381-277/03
Nr wpisu: 5120
2003-05-29 wnioski o wydanie decyzji /
zieleń
TUBES International Sp. z o.o., ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań