Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz F - Karta informacyjna dla:

  • prognoz oddziaływania na środowisko,
  • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
  • rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • opracowań ekofizjograficznych,
  • rejestrów substancji niebezpiecznych,
  • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
  • rejestrów poważnych awarii
Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data sporządzenia dokumentu Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Wykonawca dokumentu
wydział: WOS
VI.602.18.2013
Nr wpisu: 40804
załączniki: 2
2013-10-22 prognoza oddziaływania na środowisko /
program ochrony środowiska
Sylwia Michalska-Pyszny "Horyzonty" Agencja Usług Szkoleniowych i Doradztwa Reklamowego LUBCZYKOWA 19, 62-064 PLEWISKA
wydział: WOS
KP.VI/062-1/11
Nr wpisu: 30205
2011-11-02 prognoza oddziaływania na środowisko /
program rewitalizacji
Lider Projekt Sp. z o.o. WINOGRADY 60, 61-659 POZNAŃ