Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz F - Karta informacyjna dla:

  • prognoz oddziaływania na środowisko,
  • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
  • rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • opracowań ekofizjograficznych,
  • rejestrów substancji niebezpiecznych,
  • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
  • rejestrów poważnych awarii
Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data sporządzenia dokumentu Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Wykonawca dokumentu