Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
80564/2021
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - 40256 (70256N!) PPO_POZNAN_SLUPSKA
80497/2021
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - 40731 POZNAŃ (70731N! PPO_POZNAN_WARSZAWSKAVW)
80490/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne zgłoszenie zakończenia eksploatacji - 40192 Komorniki_Wschód
80483/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - POZAB570 - POZNM00515
80482/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - POZNT001 - POZNM00001
80476/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - 40468 POZNAŃ GRUNWALD U (70468 PPO POZNAN_JAWORNICKA
80411/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - POZ0080
80410/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - 40416 (70416N!) PPO_POZNAN_OSTROWEK
80407/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych sbtk T-mobile 40613 (70613N!) PPO_POZNAN_RONDOSRODKA ul. Bydgoska 4a dz. 63/1
80406/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych Orange 1148 (71131N!) POZNAŃ HCP ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229
80405/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych sbtk 40563 (70563N!) PPO_POZNAN_FORTECZNA ul. Forteczna 14a, dz.34
80400/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Św. Wawrzyńca 34
80397/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Czechosłowacka 106
80396/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pn."Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107
80394/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacja elementów telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T0mobile 44794 Poznań_Marcelińska/66106_POZNAN_MARCELINSKA90, alokalizowanego w Poznaniu na dachu budynku biurowego, znajdującego się na ul. NMarcelińskiej 90, na dz.nr ew. 10/21,ark.18, obręb:0039 Łazarz
80393/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Jeżyce ul. Bonin 4
80392/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Jeżyce" os. Winiary 7
80391/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Jeżyce" os. Winiary 7
80390/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu Os. Kosmonautów
80389/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Smoka Wawelskiego 20
80388/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Swoboda 12
80387/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. obr:35, ark: 13, działka: 92/8
80386/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych sbtk T-mobile 40949 (70949N!) PPO_POZNAN_JANOWSKA ul. Nowatorska 27
80385/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych sbtk Polkomtel BT33805 POZ_OS_KOPERNIKA ul. Kopanina 54/56
80384/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Poznań, ul. Chmielna 2a
80383/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew pasy drogowe Wilda
80382/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Pileckiego 17
80381/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Kopanina 107
80380/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji KOS-III.6131.1.257.2021
80379/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Kowarska 4a
80378/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystosci płynne o pojemności 20m3 na terenie istniejącej odlewni brązu w Poznaniu zlokalizowanej na dz. nr 10/25 i 10/28, obręb: Żegrze
80377/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania (usługi handlu) części budynku usługowo-handlowego oraz rozbudowa niezbędnej infrastruktury technicznej - ul. Serbska 9
80375/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Żmigrodzka 6
80374/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Gronowa 91
80373/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ulica Pasieka 13
80372/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - 45419 (66525N!) PPO_POZNAN_ZMIGRODZKA
80371/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - Orange 66039 PPO_POZNAN_ZEGRZEMOBIL ul. Unii Lubelskiej 1
80370/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Łużycka 82/7
80369/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Dąbrowskiego w Poznaniu
80368/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Czorsztyńska dz. 62/5. ark. 03, obr. 20
80367/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 14 WOG ul. Bukowska 34
80366/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Jabłonkowska 13
80365/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Dziewińska 45a
80364/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Ostródzka 69
80363/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zposłu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczami socjalno-biurowymi przy ul. Nowosolnej w Poznaniu"
80362/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu ul. Jeżycka
80360/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Saperska 15
80359/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na /pn. Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczami sojclano-biurowymi przy ul. Nowosolskiej w Poznaniu
80355/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu Robocz 37
80354/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ulica Wagi