Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
79835/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wolnostojacym, wielopozomowym oraz niezbędną infrastrukutrą towarzyszacą realizowana w Poznaniu przy ul. Czarnucha, na działkach nr 513/83 i 513/79 w obrębie ewidencyjnym 50 Naramowice
79834/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego
79834/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w zlewni programowanego Kolektora Moraskiego
79833/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z myjnią automatyczną z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą i drogową przy ul. Koszalińskiej/A.Poszwińskiego
79832/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych i miszkaniowych z garażami podziemnymi w rejonie ulic Głogowska, Palacza, Kasprzaka, Winklera w Poznaniu
79831/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej rodzielczej w obrębie ul. Garbary/Szyperskiej oraz rozbiórki starego odcinka sieci ciepłowniczej zlokalizowanej przy ul. Garbary
79830/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną
79829/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pasteryzator tunelowy dla istniejącej linii rozlewniczej wraz z budową nowego budynku
79828/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Poznaniu w rejonie ulic: Sokolska, Bocheńska, Nad Spławką, Przemyska, Rudnicka, Tarnowska, Podjaryszki, Garszaewo, Nowotarska, Rudzka, Ostrowska.
79827/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinyych wraz z halami garażowymi ob. Winiary
79826/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku magazynowo-warsztatowego o budynek lakierni naczep samochodowych przy ul. Dąbrowskiego 554
79825/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. św. Antoniego 66
79821/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Pułaskiego 30
79820/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD "Strzeszyn", ul. Biskupińska 19, działka nr 172
79819/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Wańkowicza, dz. nr 19/15,ark. 07, obręb 25 Strzeszyn
79815/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca zmiana decyzji KOS-III.6131.1.132.2020
79814/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zmieniająca zmiana decyzji KOS-III.6131.1.590.2020
79813/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ROD "Leśna Polana" ul.Bukowska, ogródek działkowy nr 387
79812/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja odmawiająca wydania zezwolenia wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Wołkowyska 32
79810/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu ul. Dmowskiego
79809/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Dobromiły 6
79808/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Czeremchow 14/4 i 14/5
79805/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) zmiana decyzji KOS-III.6131.2.105.2019 ul. Szczepanowskiego
79803/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew os. Piastowskie 64
79802/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Wojska Polskiego 17
79794/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. św. Szczepana 5
79793/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD Bielniki
79792/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Wiślana 19
79790/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - POZ0108
79789/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działce nr 2/35 obręb 006 w rejonie Dziadoszańskiej w Poznaniiu"
79786/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji Prezydenta MIasta Poznania z 10.07.2020 r., znak KOS-v.6220.190.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., wentylacją grawitacyjną, wentylacja mechaniczną, instalacją elektryczną, słaboprądową i oświetleniem terenu, wraz z budową naziemnych miejsc postojowych oraz z usługą w parterze budynku nr 1, na działce 513/84, obręb Naramowice, Ar_11, przy ul. Sielawy/Czarnucha w Poznaniu
79782/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Janiny Omańkowskiej 60
79781/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Aroniowa 10
79780/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Gabrieli Zapolskiej dz.5/722
79779/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Miętowa 9
79775/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Leśnowolska 27
79773/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Jaraczewska 12
79772/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dz. 6/244, obręb Krzyżowniki
79767/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Bożeny 18A
79766/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Bazyliowa 2
79765/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Sarnia 12
79764/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Smoka Wawelskiego 24
79761/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Marszałkowska 24
79760/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Pogodna 18
79758/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Rumiankowa
79757/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na projekt budowlany zamienny gazociągu przesyłowego wysokiego cisnienia DN 300 MOP 5,5MPa, zasilającego bloki gazowe na terenie Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu
79756/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji kabiny lakierniczej na hali "CD" wraz z namiotami magazynowimi na terenie Wpjskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. przy ul. Dąbrowskiego 2628/280 w Poznaniu
79755/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa hali magazynowo-produkcyjno-usługowej wraz zapleczem socjalno-birowym oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach o nr 8/5,2/11,1/6,15/3,5/6, obręb: 06 w rejonie ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu
79754/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Admiralska 40
79753/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Jugosłowiańska 16