Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
77442/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia zintegrowane wydanie pozwolenia zintegrowanego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do segregacji odpadów oraz produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu Usług Komunalnych SAN-EKO Krzysztof Skoczylas zlokalizowanego przy ul. Gołężyckiej 132 w Poznaniu
77435/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia zintegrowane wydanie pozwolenia zintegrowanego
77421/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) zmiana decyzji KOS-III.6131.2.179.2019
77420/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów pasy drogowe dzielnicy Jeżyce: ul Bukowska, Dšbrowskiego, Gajowa, Galla Anonima, Litewska, Mazowiecka, Nad Wierzbakiem, Słowackiego, Œw. Floriana
77415/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia zintegrowane wydanie pozwolenia zintegrowanego o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do do przetwarzania odpadów w tym segregacji oraz produkcji paliwa alternatywnego na terenie Zakładu zlokalizowanego przy ul. Obodrzyckiej 75
w Poznaniu.
77402/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0247 ul. Marcelińska 90
77401/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0027 ul. Bukowska 70
77400/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0042 ul. Mršgowska 4
77399/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0096 ul. Katowicka 11
77398/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0113 ul. Leszka 44
77397/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0130 ul. Leonarda 2
77396/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0181 ul. Osiedle Dębina 1
77395/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0197 ul. Jana Pawła II nr 14
77394/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Jackowskiego
77383/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe wniosek o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowanich przedsięwziecia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym wraz z infrastrukturš towarzyszšcš" przewidziana do reliazacji przy ul. Nałkowskiej 18
77361/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu
77355/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zieleniec im Łukasiewicza
77354/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Libelta 37
77353/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD im. Tadeusza Koœciuszki, ul. Dolna Wilda 91 dz. 66
77330/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Wieżowa 2/4
77329/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Koœciuszki 99
77316/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Bydgoska 4c
77315/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Œw. Wawrzyńca 26
77314/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Nowe Zagórze 5-7
77293/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
77275/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budowie budynków komunalnych mieszkalnych, wielrodzinnych, podpiwniczonych wraz z infrastrukturš towarzyszšcš przy ul. Nadolnik w Poznaniu
77244/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomoœć ul. Solna
77243/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nieruchomosć ul. Wojska Polskeigo 71B
77241/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomoœci przy ul. Drewsa 3
77220/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Solna
77219/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Solna
77218/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Wojska Polskiego 71b
77194/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Bergera
77192/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Oœwiecenia
77191/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Leszka 13
77190/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ROD Strzeszyn ul. Biskupińska 19 dz. 228
77189/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Romana Maya 89
77187/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 240
77186/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Tomaszowska, ul. Sołecka; przeszkody lotnicze EPKS Krzesiny
77169/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na Kompleksowej modernizacji energetycznej placówek oœwiatowych na terenie Miasta Poznania dla Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
77167/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na Kompleksowej modernizacji energetycznej placówek oœwiatowych na terenie Miasta Poznania dla Szkoły Podstawowej nr 89 im. K.K. Baczyńskiego
77166/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na Kompleksowej modernizacji energetycznej placówek oœwiatowych na terenie Miasta Poznania dla Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica
77165/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturš technicznš i towarzyszšcš ul. Starołęcka
77152/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji OS-II.6233.292.2015
77151/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Œwiętojańska 1
77150/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady opinia dla MWW - zbieranie odpadów, ul. Romana Maya 1, EKO-TECH II Grzegorz Nawrot
77149/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Wergiliusza 43, 43A
77147/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Œnieżna
77146/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady opinia dla MWW - zbieranie odpadów ul. Krańscowa 9, CAR PLAC Radosław Nowak Sebastian Korn
77145/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Szamarzewskiego 84