Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
83508/2022
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK P4 POZ0062 ul. Czechoslowacka
83507/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD "Camping" ul. Złotowska 102
83504/2022
ochrona kopalin decyzje / geologia wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskich dla projektu i budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej (działka nr ew.74, ark. 42, obr. 0036 Junikowo).
83503/2022
ochrona kopalin decyzje / geologia wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskich dla projektu i budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego planowanego w Poznaniu przy ul. Mateckiego (działki nr 39/2, 39/3, obręb 0053 Piątkowo, ark. 23.
83502/2022
ochrona kopalin decyzje / geologia decyzja zatwierdzająca projekt zatwierdzenie projektu Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przebudowy i rozbudowy budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą Poznań, ul. Grobla, dz. 6/1, miasto i gmina Poznań, powiat Miasto Poznań, województwo wielkopolskie
83501/2022
ochrona kopalin wnioski o wydanie decyzji / geologia zatwierdzenie projektu Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przebudowy i rozbudowy budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą Poznań, ul. Grobla, dz. 6/1, miasto i gmina Poznań, powiat Miasto Poznań, województwo wielkopolskie
83500/2022
ochrona kopalin decyzje / geologia decyzja zatwierdzająca projekt zatwierdzenie projektu Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanego zadania pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową oraz parkingiem podziemnym na dz. 58 oraz 59, obr. Łazarz 39, arkusz 33 m. Poznań, ul. Lodowa, pow. m. Poznań, woj. wielkopolskie.
83499/2022
ochrona kopalin wnioski o wydanie decyzji / geologia zatwierdzenie projektu Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanego zadania pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową oraz parkingiem podziemnym na dz. 58 oraz 59, obr. Łazarz 39, arkusz 33 m. Poznań, ul. Lodowa, pow. m. Poznań, woj. wielkopolskie.
83498/2021
ochrona powietrza decyzje / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wytwórnia mas bitumicznych przy ul. Energetyczna 4
83497/2022
ochrona powietrza decyzje / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
83496/2022
ochrona powietrza zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / powietrze zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia dot. instalacji energetycznej na terenie zakładu DIF Sp. z o.o. przy ul. Nieszawskiej 11
83495/2022
ochrona powietrza zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / powietrze zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia dot. instalacji do powlekania na terenie warsztatu samochodowego "AUTO-NAPRAWA" Janusz Walkowiak,
ul. Spławie 45A
83493/2022
ochrona powietrza zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / powietrze zgłoszenie zakończenia eksploatacji dot. instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu Apator Powogaz S.A., ul. Janickiego 23/25
83492/2022
ochrona powietrza zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / powietrze zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia zgłoszenie instalacji ładowania akumulatorów wózków widłowych - H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
83490/2022
ochrona powietrza zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / powietrze zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia zgłoszenie instalacji galwanizerni, instalacji oras wulkanizacyjnych i instalacji energetycznej - WZM S.A. ul. Dąbrowskiego 262/280
83489/2022
ochrona powietrza zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / powietrze zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia dot. zmiany adresu siedziby Spółki z Fortecznej 2 na Stalową 5
83488/2022
ochrona kopalin wnioski o wydanie decyzji / geologia zatwierdzenie projektu projekt robót geologicxzbych dla okreslenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy budynku wielorodzinnegio w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 12
83487/2022
ochrona powietrza zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / powietrze zgłoszenie zakończenia eksploatacji zakończenie eksploatacji kotła Paromat Simplex o mocy 1400 kW i zbiorników magazynowych na olej opałowy
83486/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Laurowa
83485/2022
ochrona powietrza decyzje / powietrze decyzja zmieniająca wniosek o wydanie decyzji zmiana pozwolenia - ul. Żmigrodzka 37
83484/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów (kos) rozliczenie opłaty z decyzji OS-III.6131.2473.2015
83481/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Morasko 38
83474/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Klaudyny Potockiej 38
83473/2022
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości przy ul. Wieruszowskiej w Poznaniu".
83468/2022
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze zmiana decyzji zmiana decyzji z powodu przekształcenia spółki - instalacja ul. Karpia 24
83467/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Sielawy
83466/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Energetyczna 3
83465/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Pl. Wolności 17
83464/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Świerzawska 1
83463/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ROD RELAX ul. Miętowa 36
83459/2022
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku, położonego na działkach nr 64, 66/4, obręb Strzeszyn w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23
83458/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne zmiana danych ZDE SBTK BT33812_08_POZ_HOTEL_POLONEZ Al.Niepodległości 36 61-714 Poznań
83457/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne zmiana danych SBTK 10749 (71116N!) POZNAŃ CHYBY (PPO_POZNAN_CHYBY) ul.Nad Przeźmierką 1A DZ.12/2
83456/2022
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i modernizacja zakładu przy ul. Krańcowej 14"
83453/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Niedziałkowskiego 18
83451/2022
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dot. decyzji znak KOS-V.6220.66.2020 z dnia15.10.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. „Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Anny Jantar
w Poznaniu” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 25/11, arkusz 02, obręb Rataje
83449/2022
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KOS-V.6220.44.2020
83448/2022
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacje technologiczne dla przebudowy stacji paliw PKN ORLEN S.A. na działce nr 4/22 przy ul. Warszawskiej 246 w Poznaniu obręb 0001 m. Poznań
83445/2022
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i podziemnymi halami garażowymi przy ul. Jasielskiej w Poznaniu na dz. nr ewid. 2 oraz 8/7, arkusz 08, Golęcin
83444/2022
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, podziemną halą garażową przy ulicy Meissnera w Poznaniu na działce nr 5/42, ark. 04, obręb Jeżyce, budowie drogi wewnętrznej na części działki 5/29, ark. 04, budowie infrastruktury technicznej na w/w działkach (ciągi piesze i pieszojezdne, miejsca postojowe, instalacja oświetlenia terenu) oraz przebudowie drogi wewnętrznej na części działki nr 5/37, ark 04 obręb Jeżyce w Poznaniu
83442/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji KOS-III.6131.1.596.2019
83441/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji KOS-III.6131.1.596.2019
83439/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) zmiana decyzji KOS-III.6131.2.7.2019
83438/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Ratajczaka 35
83437/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ROD ul. Wł. Reymonta 30 działka 122
83436/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Klaudyny Potockiej 38
83435/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa Os. Bolesława Śmiałego blok 30
83434/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa os. Bol. Śmiałego blok 28 kl.A
83417/2022
ochrona powietrza decyzje / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
83416/2021
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229