Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
75590/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetycznesbtk. BT33021 POZ KRZYŻOWNIKI ul. Przygraniczna
75551/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetycznesbtk. BT33809 POZ SOLNA ul. Koœciuszki 118
75550/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetycznesbtk. BT32748 POZ WOLA 2, os. Lotnictwa Polskiego 10
75545/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewul. Morasko 25
75544/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) zmiana decyzjiOS-III.6131.1.242.2019
75543/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewul. Kozłowskiego 19
75542/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew ul. Opalenicka 2/2
75541/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew ul. Strzelecka 31-33a
75540/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniajšca KOS-III.6131.2.34.2019
75539/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin postanowienia / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) postanowienie O obowišzku uzupełnienia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew ul. GoŸdzikowa 5
75538/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) zmiana decyzjiOS-III.6131.1.598.2017
75536/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wniosek o wydanie decyzjina usunięcie drzew z os. Winiary 11
75535/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewul. GoŸdzikowa 5
75534/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne- zgłoszenie sbtk BT33806 POZ RATAJE KNS os. Bohaterów II Wojny Œwiatowej 37
75533/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne- zgłoszenie sbtk BT33375 POZ OGRODY Waryńskiego 8
75532/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne- zgłoszenie sbtk BT33343 POZ GRUNWALD Grochowska 49a
75531/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne- zgłoszenie sbtk BT30744 POZ AUCHAN Sycowska 49
75530/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne- zgłoszenie sbtk BT33823 Poz_Rusa os. Rusa 1
75529/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne- zgłoszenie sbtk BT33819 Poz_Bukowska Bukowska 16
75528/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne- zgłoszenie sbtk BT30250 Poz_Wierzbięcice Wierzbięcice 1
75527/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne- zgłoszenie sbtk BT30148.06 POZ_GDYŃSKA_A2
75526/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne- Zgłoszenie sbtk BT32380.13 POZ_HUB_WINOGRADY Al. Solidarnoœci 46
75525/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewul. J.H. Dšbrowskiego 200
75524/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne- zgłoszenie sbtk 40323 (70323N!) PPO_POZNAN_KARPIA Karpia 31
75522/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne zgłoszenie zakończenia eksploatacji - Zakończenie eksploatacji sbtk 4421 (71187N!) POZNAŃ RÓŻANY POTOK
75518/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) zmiana decyzjiKOS-III.6131.2.34.2019
75517/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzewa przy ul. Jarachowskiego 1
75514/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew przy ul. Garbary 31
75513/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Ławica/Sławińska
75510/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego nabudowie zespołu dwóch budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami w parterze przy ul. Solnej w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i obiektami małej architektury
75509/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budowie trzech hal magazynowo-usługowych wraz z nawierzchniš utwardzonš - placami manewrowymi dla samochodów dostawczych, parkingami oraz drogami wewnętrznymi ul. GnieŸnieńska 51
75508/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na przebudowie istniejšcej sieci cieplnej kanałowej 2 x Dn 150 na sieć preizolowanš na odcinku (P/7)(B22d) (B23) zlokalizowanej wzdłuż ul. Szczawnickiej w Poznaniu
75507/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z towarzyszšcymi usługami przy ul. Czarnucha w Poznaniu
75506/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na na budowie stacji paliw LNG w Poznaniu przy ul. Santockiej dz 3/6 ob 12
75505/2019
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budowie dwóch obiektów z lokalami handlowo-usługowymi wraz z infrastrukturš towarzyszšcš na działkach nr 5/1, 5/3, 5/4, 6/4 obręb Kotowo
75503/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewz działki nr 64/13 Arkusz 15, obręb 35 Górczyn
75501/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja o przeniesieniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu - dot. OS-V.6220.64.2018
75500/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzewa ul. Milczarska 18 a-i
75499/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin postanowienia / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) postanowienie nakładajšce obowišzek uzupełnienia zgłoszenia
75497/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zmieniajšca KOS-III.6131.1.168.2018 z dnia 2.05.2019
75496/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Decyzja wnoszšca sprzeciw zamiaru usunięcia drzew ul. Wiece 3
75495/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie na usunięcie drzewa ul. Strzeszyńska 30
75494/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin postanowienia / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie na usunięcie drzewa ul Poznańska 51
75493/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew ul. Słonecznikowa 8
75492/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Decyzja wnoszšca sprzeciw Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ob Strzeszyn ar 07 dz 16/10
75491/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewul. Szczęsnego Dettloffa 19
75487/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Decyzja wnoszšca sprzeciw ul. Rzepińska 23c
75486/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Rzepińska 23c
75485/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Œwierkowa 13
75484/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew przy ul. Ławica/Sławińska