Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
89287/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) zmiana decyzji KOS-III.1.468.2023, KOS-III.1.213.2021
89283/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) zmiana decyzji KOS-III.6131.1.390.2022
89280/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Obornicka 312
89278/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) zmiana decyzji KOS-III.6131.2.253.2023
89272/2023
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zabudowy biurowo-usługowo-handlowej z wielopoziomowym garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta
89271/2023
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy biurowo-usługowo-handlowo-mieszkalnej z wielopoziomowym garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 36/9, 37/6, 38/7, położonych w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta
89268/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Degi
89260/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa Wołyńska 6 ZKZL
89256/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Truskawiecka 8
89255/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD "Leśna Polana" ul. Bukowska 440
89254/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Bnińska
89253/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew os. Zwycięstwa
89252/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Rubież
89251/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa Kobylepole
89250/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Dolna Wilda 126
89249/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Hallera
89247/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Węgorka 20
89243/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Lechicka 65
89242/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Lechicka 65
89240/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ROD Szafirek ul. Gorajska 11
89238/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Serbska
89237/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Naramowicka 47, 47A, 47B, 47C 47D
89233/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) zmiana decyzji KOS-III.6131.2.251.2023
89232/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Wrzesińska 11
89231/2023
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu przeniesienie decyzji znak: KOS-V.6220.139.2020
89228/2023
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią handlową oraz lokalami usługowymi przeznaczonymi na wynajem"
89227/2023
inne decyzje / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmiana paliwa zasilającego w wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanych w Poznaniu
89227/2023
inne decyzje / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmiana paliwa zasilającego w wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanych w Poznaniu
89203/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
89199/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa KWP ul. Taborowa 22
89198/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Zakręt 26/4
89197/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja umarzająca postępowanie wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Grunwaldzka 6
89197/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja umarzająca postępowanie wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Grunwaldzka 6
89147/2023
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne o zmianie danych dla instalacji 40256 (70256N!) PPO_POZNAN_SLUPSKA, ul. Słupska 234, Poznań
89129/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
89125/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
89123/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) decyzja zmieniająca wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ZMIANA DECYZJI KOS-III.6131.1.26.2022
89122/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) decyzja umarzająca postępowanie wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
89121/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ZMIANA DECYZJI KOS-III.6131.1.26.2022
89120/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
89118/2023
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne o zmianie danych dla instalacji 1113 (71193N!) POZNAŃ STARE MIASTO (PPO_POZNAN_ZIELONA), ul. Zielona 8, Poznań
89117/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Kadłubka 9-11
89116/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) decyzja zmieniająca zmiana decyzji
89115/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) decyzja zmieniająca zmiana decyzji
89113/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca zmiana decyzji ul. Solna 2 PIM
89112/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew UL. Małoszyńska 13
89111/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) decyzja zmieniająca zmiana decyzji
89109/2023
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) decyzja zmieniająca zmiana decyzji
89108/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
89107/2023
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (ksr) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew