Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
42014/2014
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. ks. Jana Twardowskiego 3
42013/2014
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomość ul. Ugory 18/20
42012/2014
ochrona powietrza decyzje / powietrze pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji do druku metodą sitodrukową - Regina Paterczyk ANIGER, ul. Jeleniogórska 26
42011/2014
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomość ul. Dąbrowskiego 75
42010/2014
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach przy ul. Hawelańskiej w Poznaniu
42009/2014
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego z parkingiem wielopoziomowym i infrastrukturą towarzyszącą ul. Za Bramką
42008/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa teren Parku Kasprowicza
42007/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Dobrochny 11
42006/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Andrychowska 11
42005/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa teren zieleńca na osiedlu Hetmańskim, ul. Głogowska, na wysokości bloku nr 129
42004/2013
załączniki: 1
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca zmiana zezwolenia na transport odpadów
42003/2013
załączniki: 1
inne decyzje / odpady decyzja zmieniająca zmiana decyzji - pozwolenie na wytwarzanie odpadów nr OS-II.6221.72.13
42002/2013
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości ul. Dąbrowskiego 435
42000/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Stablewskiego 15
41999/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Floksowa 18
41998/2014
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 21 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 2 budynków handlowo-usługowych oraz infrastruktury technicznej - ul. Darzyńska/Darzyborska
41997/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Inflancka/Abpa Baraniaka
41996/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Dobromiły 11
41995/2014
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw i płynów technicznych o instalację AdBlue wraz z jej urządzeniami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych - ul. Warszawska 349
41994/2014
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw BP, ul. Bukowska
41993/2013
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rejon ul. Ożarowskiej
41991/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa pas drogowy: ul. Bnińskiego, na wysokości nieruchomości nr 8 i 10
41990/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Orkana 45
41989/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Smolna 13c
41988/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów zmiana decyzji OS-III.6131.1.1619.2013
41987/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Chociszewskiego 33-33a
41986/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Plonowa 19
41985/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Cześnikowska 30a
41984/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Orzechowa 2b
41983/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Polanka 12a
41982/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów zmiana decyzji OS-III.6131.1.1234.2013
41981/2014
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomość ul. Polska 80
41980/2014
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Belwederska 13
41979/2013
ochrona wód wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, przejścia pod ciekami wydanie pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzeń wodnych w celi odprowadzania wód opadowych do ziemi na terenie stacji paliw BP, ul. Bukowska, obr. Ławcia, ark. 1 dz. 56/31
41977/2014
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomość ul. Malborska 3a
41976/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Straży Ludowej 26
41975/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Iwonicka 28
41974/2014
załączniki: 1
ochrona wód decyzje / pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do istniejących odbiorników- rówu: Świątnica, Spławka II i Pokrzywka z terenu budowanej ul. Torowej i Pokrzywno od ul. B. Krzywoustego do ul. Garaszewo w Poznaniu
41973/2014
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomość ul. Piękna 24
41972/2014
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomość ul. Marcelińska 70-72a
41971/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów nieruchomość ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 251
41969/2014
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu ul. Gen. Stanisława Maczka 1-11
41968/2014
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów z terenu nieruchomości ul. Kosowska 26
41967/2014
załączniki: 1
ochrona wód decyzje / pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, przejścia pod ciekami wydanie pozwolenia wodnoprawnego
41966/2014
ochrona wód decyzje / pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, przejścia pod ciekami wydanie pozwolenia wodnoprawnego
41965/2014
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
41964/2013
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Bułgarska 63/65
41963/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Poznańska 74
41962/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nieruchomość ul. Porzeczkowa 26
41961/2014
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nieruchomość ul. Żukowska 1