Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz D - Karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów:

Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data zatwierdzenia dokumentu Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Organ przedkładający dokument
wydział: WOS
OS-VI.602.10.2016
Nr wpisu: 65419
2017-09-26 program /
program ochrony środowiska
Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-VI.602.20.2013
Nr wpisu: 41772
załączniki: 3
2013-12-10 program /
program ochrony środowiska
wydział: WOS
OS-II.621.1.2013
Nr wpisu: 42171
2013-12-10 program /
program ochrony środowiska przed hałasem
Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-VI/7615-3/09
Nr wpisu: 40958
załączniki: 3
2009-05-12 program /
program ochrony środowiska
Miasto Poznań PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.VI/7615-2/04
Nr wpisu: 40959
2004-06-22 program /
program ochrony środowiska
Miasto Poznań PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ