Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz D - Karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów:

Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data zatwierdzenia dokumentu Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Organ przedkładający dokument