Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz E - Karta informacyjna dla:

 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
 • sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • analiz porealizacyjnych,
 • przeglądów ekologicznych,
 • raportów o bezpieczeństwie,
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
 • art informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data sporządzenia dokumentu Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Dane o wykonawcy dokumentu
wydział: WOS
KOS-V.6220.49.2019
Nr wpisu: 68065
2018-06-27 analiza porealizacyjna /
decyzje œrodowiskowe
SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., ZAWODZIE 5, 02-981 WARSZAWA
wydział: WOS
OS-V.6220.88.2018
Nr wpisu: 68065
2018-06-27 analiza porealizacyjna /
decyzje œrodowiskowe
SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., ZAWODZIE 5, 02-981 WARSZAWA
wydział: WOS
OS-V.6220.193.2012
Nr wpisu: 37240
załączniki: 20
2012-12-28 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na œrodowisko /
decyzje œrodowiskowe
WPHU Amos Glass Recykling, POZNAŃSKA 29, 61-160 CZAPURY
wydział: WOS
OS-V.6220.44.2012
Nr wpisu: 35216
załączniki: 2
2012-09-12 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na œrodowisko /
decyzje œrodowiskowe
ALKOM F.H.-U. Henryk Sienkiewicz, FALISTA 6/1, 61-249 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-V.6220.98.2012
Nr wpisu: 33215
załączniki: 1
2012-04-02 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na œrodowisko /
decyzje œrodowiskowe
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Iglo-Hurt-Serwis", ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 4, 60-830 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-V/6220-262/11
Nr wpisu: 31638
załączniki: 2
2012-01-26 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na œrodowisko /
decyzje œrodowiskowe
AQUA S.A., KANCLERSKA 28, 60-327 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6227.3.2016
Nr wpisu: 60914
raport dotyczšcych realizacji przepisów o ochronie œrodowiska /
handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
O-J Produkcja Polska S.A., MORAWSKA 1, 37-500 JAROSŁAW
wydział: WOS
OS-II.6227.2.2016
Nr wpisu: 60912
raport dotyczšcych realizacji przepisów o ochronie œrodowiska /
handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Veolia Energia Poznań ZEC S.A., GDYŃSKA 54, 61-016 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6227.1.2016
Nr wpisu: 60911
raport dotyczšcych realizacji przepisów o ochronie œrodowiska /
handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
O-J Produkcja Polska S.A., MORAWSKA 1, 37-500 JAROSŁAW
wydział: WOS
OS-II.6232.2.2013
Nr wpisu: 36910
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Specjalistyczny Gabinet Lekarski Michał Pawlaczyk, PIOTRA WAWRZYNIAKA 31/1, 60-503 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.1.2013
Nr wpisu: 36909
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A., ŻNIWNA 5, 62-025 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.324.2012
Nr wpisu: 36905
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
G3 Druk, Michał GoŸdzik, WIEŻOWA 71/5, 61-111 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.323.2012
Nr wpisu: 36904
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Łepecki&Matuszczak Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, GOŁĘŻYCKA 132, 61-357 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.322.2012
Nr wpisu: 36903
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Piotr i Paweł, PROMIENISTA 160, 60-142 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.321.2012
Nr wpisu: 36902
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
DIAGNOSTYKA Sp. z o.o., KRAKÓW 5, 31-513 OLSZAŃSKA
wydział: WOS
OS-II.6232.320.2012
Nr wpisu: 36901
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
DIAGNOSTYKA Sp. z o.o., KRAKÓW 5, 31-513 OLSZAŃSKA
wydział: WOS
OS-II.6232.319.2012
Nr wpisu: 36900
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Elektro-Holding Sp. z o.o., WOŁOWSKA 92a, 60-167 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.279.2012
Nr wpisu: 35793
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
ZFTRONIK, Łukasz JóŸwiak, POLSKA 63/2, 60-401 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.260.2012
Nr wpisu: 35079
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Pielęgniarski Oœrodek Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej "Radoœć Życia", OSIEDLE PRZYJANI 133, 61-688 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.257.2012
Nr wpisu: 34832
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Auto Handel Centrum Krotoski- Cichy Sp. j., SKÓRZEWSKA 8, 62-081 WYSOGOTOWO
wydział: WOS
OS-II.6232.256.2012
Nr wpisu: 34831
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlowe ELMET S.A., OBODRZYCKA 67, 61-249 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.246.2012
Nr wpisu: 34520
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Auto Katalizatory- Leporowski Sp. K., LUTYCKA 11, 60-415 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.152.2012
Nr wpisu: 32688
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o., SZARYCH SZEREGÓW 23, 60-462 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.145.2012
Nr wpisu: 32562
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Salon Kosmetyczny, Dawid Wiœniewski, GRONOWA 77 B, 61-655 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6235.7.2012
Nr wpisu: 32301
wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowišzku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalnoœci w zakresie zbierania i transportu odpadów /
odpady
D. BOŃKOWSKI i Spółka Spółka Komandytowa, POLSKA 112, 60-401 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.117.2012
Nr wpisu: 32192
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
NZOZ Dzienny Oœrodek Rehabilitacyjny "Bartek", OSIEDLE PIASTOWSKIE 42, 61-152 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.94.2012
Nr wpisu: 31879
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Salix S.C., 28 CZERWCA 1956 R. 396, 61-441 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.71.2012
Nr wpisu: 31716
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Sławomir Adamek, PUHP CLASSIC Poligrafia i Reklama, JAKUBA KRAUTHOFERA 55, 60-202 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.48.2012
Nr wpisu: 31475
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Specjalistyczny Gabinet Ortodontyczny, Maciej Kaczorowski, MIĘDZYCHODZKA 14, 60-371 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6232.24.2012
Nr wpisu: 31416
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Poligrafia Fabisiak, TARNOWSKA 2b, 61-323 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-786/11
Nr wpisu: 30657
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
P.P.U. LE- EXPO Zbigniew Lempa, ŻARNOWIECKA 25a, 60-401 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-774/11
Nr wpisu: 30463
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
SIÓDEMKA Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, WOŁCZYŃSKA 36/37, POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-764/11
Nr wpisu: 30453
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Anna Hermanowska Gabinet Stomatologiczny, OSIEDLE PIASTOWSKIE 36, 61-151 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-759/11
Nr wpisu: 30450
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "NIKE" Dariusz Wojtaszek, SZWEDZKA 4, 61-285 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-761/11
Nr wpisu: 30000
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o., DZIADOSZAŃSKA 10, 61-248 POZNAN
wydział: WOS
OS.II/6232-708/11
Nr wpisu: 29230
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Gabinet Weterynaryjny Kosińska Beata, CHABROWA 28d/1a, TARNOWO PODGÓRNE
wydział: WOS
OS.II/6232-707/11
Nr wpisu: 29124
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Termy Maltańskie Poznań Sp. z o.o., ŒWIĘTY MARCIN 58/64, 61-807 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-705/11
Nr wpisu: 29121
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
PZF Unifarm Sp. z o.o., ZBĽSZYŃSKA 3, 91-342 ŁÓD
wydział: WOS
OS.II/6232-696/11
Nr wpisu: 29111
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
EKO-ALU Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, SYTKOWSKA 39, 60-413 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-693/11
Nr wpisu: 28817
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
BRADA Sp. z o.o., JANA HENRYKA DĽBROWSKIEGO 262/280, 60-406 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-637/11
Nr wpisu: 27840
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Fen Vert Car Service Polska Sp. z o.o., PUŁAWSKA 303, 02-785 WARSZAWA
wydział: WOS
OS.II/6232-584/11
Nr wpisu: 27397
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Poradnia Lekarska Biegańska, Mańczak - Dalz i Nowak spółka partnerska, STAROŁĘCKA 18, 61-361 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-580/11
Nr wpisu: 27393
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Janina Pietrzak Gabinet Stomatologiczny, OSIEDLE RUSA 54/13, 61-245 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-567/11
Nr wpisu: 27248
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Katarzyna Zieleœkiewicz, ZACISZE 1a/2, 60-831 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-571/11
Nr wpisu: 27240
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Wasko S.A., BERBECKIEGO 6, 44-100 GLIWICE
wydział: WOS
OS.II/6232-555/11
Nr wpisu: 27109
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Sylwia Bielawska DENTA-OZON, GRUNWALDZKA 38B/1, 60-786 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-553/11
Nr wpisu: 27107
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Alicja KuŸma, DOJAZD 34, 60-631 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-550/11
Nr wpisu: 27104
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Na œredniej", ŒREDNIA 1, 61-011 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-533/11
Nr wpisu: 26961
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
Maria Skołuda, Indywidualna Praktyka Lekarska, Prywatny Gabinet Stomatologiczny, JANA UMIŃSKIEGO 12D/1, 61-517 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/6232-528/11
Nr wpisu: 26957
informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami /
odpady
NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych "Grunwald", MARCINA KASPRZAKA 16, 60-237 POZNAŃ