Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz C - Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data sporządzenia dokumentu Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Organ przedkładający projekt dokumentu
wydział: WOS
nieznany
Nr wpisu: 82202
2022-06-23 projekt polityki /
dolumentacje geologiczne złóż
"Danbud" Sp. z o.o. SIERADZKA 10, 60-163 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-VI.602.10.2016
Nr wpisu: 63626
2017-07-10 projekt programu /
program ochrony środowiska
Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
wydział: WOS
VI.602.18.2013
Nr wpisu: 40803
załączniki: 2
2013-10-22 projekt programu /
program ochrony środowiska
Urząd Miasta Poznania - Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ
wydział: WOS
OS-II.6254.54.2013
Nr wpisu: 40763
załączniki: 1
2013-10-02 projekt programu /
hałas
Akustix Sp. z o.o. RUBIEŻ 46c5/115, 61-612 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.VI/7615-2/09
Nr wpisu: 40960
2009-02-11 projekt programu /
program ochrony środowiska
Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ