Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz C - Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1. Numer wpisu 40960
2. Nazwa projektu dokumentu projekt gminnego programu ochrony środowiska przed hałasem, (przed skierowaniem go do postępowania z udziałem społeczeństwa) na lata 2009-2012
3. Zakres przedmiotowy dokumentu OS.VI/7615-2/09
4. Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu 2009-02-11, Poznań
5. Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający projekt dokumentu Rada Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Informacyjno-Programowy,
nr pokoju : 100,
nr telefonu kontaktowego : 061 878 40 87
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu 40958
10. Uwagi

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-28 16:16:15.0