Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz G - Karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data złożenia wykazu Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Podmiot korzystający ze środowiska