Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz C - Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1. Numer wpisu 82202
2. Nazwa projektu dokumentu projekt gminnego programu ochrony środowiska, (przed skierowaniem go do postępowania z udziałem społeczeństwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu
4. Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu 2022-06-23, Poznań
5. Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu "Danbud" Sp. z o.o. SIERADZKA 10, 60-163 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający projekt dokumentu
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Realizacji Zadań Przyrodniczych I Gospodarki Wodnej,
nr pokoju : 101,
nr telefonu kontaktowego : 61 878-4071
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
10. Uwagi

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 08:28:13.0