Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz C - Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1. Numer wpisu 40803
2. Nazwa projektu dokumentu projekt gminnego programu ochrony środowiska, (przed skierowaniem go do postępowania z udziałem społeczeństwa) na lata 2013-2016
3. Zakres przedmiotowy dokumentu VI.602.18.2013
4. Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu 2013-10-22, Poznań
5. Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu Urząd Miasta Poznania - Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający projekt dokumentu Rada Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Informacyjno-Programowy,
nr pokoju : 100,
nr telefonu kontaktowego : 4087
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu 41772
10. Uwagi

Załączniki - karta informacyjna

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 08:28:13.0