Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz C - Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1. Numer wpisu 63626
2. Nazwa projektu dokumentu projekt gminnego programu ochrony środowiska, (przed skierowaniem go do postępowania z udziałem społeczeństwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu OS-VI.602.10.2016
4. Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu 2017-07-10, Poznań
5. Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający projekt dokumentu Rada Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Informacyjno-Programowy,
nr pokoju : ,
nr telefonu kontaktowego :
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu 65419
10. Uwagi

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-28 16:16:15.0