Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz D - Karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów:

Lp. Polityka, strategia, plan lub program
1. Numer wpisu 65419
2. Nazwa dokumentu gminny program ochrony środowiska
3. Zakres przedmiotowy dokumentu OS-VI.602.10.2016
4. Data zatwierdzenia dokumentu 2017-09-26
5. Organ przedkładający (opracowujący) dokument Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający dokument Prezydent Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Informacyjno-Programowy,
nr pokoju : 101,
nr telefonu kontaktowego :
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu 63626
10. Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
11. Uwagi

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-28 16:16:15.0