Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz D - Karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów:

Lp. Polityka, strategia, plan lub program
1. Numer wpisu 40959
2. Nazwa dokumentu gminny program ochrony środowiska dla Miasta Poznania na lata 2004-2007
3. Zakres przedmiotowy dokumentu OS.VI/7615-2/04
4. Data zatwierdzenia dokumentu 2004-06-22
5. Organ przedkładający (opracowujący) dokument Miasto Poznań PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający dokument Prezydent Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Informacyjno-Programowy,
nr pokoju : 100,
nr telefonu kontaktowego : 061 878 40 87
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu
10. Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
11. Uwagi

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:16:28.0