Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 7115
2. Zakres przedmiotowy wniosku wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr 130/23 przy ul. Bukowskiej 25
3. Znak sprawy OS.OZ.7639-621/01
4. Data złożenia 2001-12-12
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Bukowska 25, Oddział Terenowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ul. Dojazd 30, 60-630 Poznań,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku
7. Nazwa organu - adresata wniosku
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Prezydent Miasta Poznania, (Urząd Miasta Poznania, Wydział Ochrony Środowiska, Ochrona Zieleni, pok. 207),
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : ,
nr telefonu kontaktowego :
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) nie uwzględniony - decyzja nie zezwalająca na usunięcie z 24.01.2002 r.
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi MS Access id=178

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-09 16:07:27.0