Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 77667
2. Zakres przedmiotowy wniosku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjno- usłguowych wraz z zapleczami socjalno- biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach nr 16/4, 38/5 obręb 06 w rejonie ul. Dziadoszańskiej, w Poznaniu"
3. Znak sprawy KOS-V.6220.103.2020
4. Data złożenia 2020-09-28
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) 7R Sp. z.o.o. PLAC WŁADYSŁAWA ANDERSA 3, 61-841 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Mapa ewidencyjna
Mapa ewidencyjna z zaznaczonym miejscem realizacji przedsięwzięcia oraz zasięgiem jego oddziaływania
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 06/25/16/4, 06/26/38/5
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-02 16:07:41.0