Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 78011
2. Zakres przedmiotowy wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Dąbrowskiego w Poznaniu
3. Znak sprawy KOS-V.6220.116.2020
4. Data złożenia 2020-10-19
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) FAMA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp.k. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 81/85, 60-529 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Karta informacyjna przedsięwzięcia
Opłata za udzielone pełnomocnictwo
Opłata za wydanie decyzji
Pełnomocnictwo
Wypis z rejestru gruntów
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 21/09/57, 21/09/56, 21/09/58, 21/09/42, 21/09/37, 21/09/43/3, 21/09/36/3, 21/09/59, 21/09/32/5, 21/09/32/7
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-01 08:07:36.0