Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 78721
2. Zakres przedmiotowy wniosku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmiana lokalizacji magazynu gazu izobutan w postaci pięciu zbiorników naziemnych gazu o poj. 6700 l każdy wraz zasilaniem istniejących urządzeń w izobutan służący w nich jako propelent wraz z układem pompowym - na terenie Zakładu Polychem Systems Sp. z o.o. na dz.762/1 ark 12, obręb: Plewiska w Komornikach oraz dz.2/2, ark 1 obręb: 36 Junikowo w Poznaniu
3. Znak sprawy KOS-V.6220.127.2020
4. Data złożenia 2020-11-24
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Polychem Systems Sp. z o.o. WOŁCZYŃSKA 43, 60-003 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 36/01/2/2
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-02 16:07:41.0