Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 78725
2. Zakres przedmiotowy wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku handlowo-usługowego "ALFA" wraz ze zmianą sposobu uzytkowania
3. Znak sprawy KOS-V.6220.129.2020
4. Data złożenia 2020-12-08
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) SW MARCIN 58 Sp. z o.o. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO 11, 00-728 WARSZAWA,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 78903
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 51/25/38/1, 51/25/39, 51/25/40/1, 51/25/41/1, 51/25/42/1, 51/25/42/2, 51/25/55/3, 51/25/73
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-01 08:07:36.0