Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 78797
2. Zakres przedmiotowy wniosku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Kościelnej 32-38 a ul. Mylną 42-44
3. Znak sprawy KOS-V.6220.137.2020
4. Data złożenia 2020-12-21
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Trigony Sp. z o.o. FRANKLINA ROOSEVELTA 6/7/6, 60-829 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Mapa ewidencyjna z zaznaczonym miejscem realizacji przedsięwzięcia oraz zasięgiem jego oddziaływania
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 21/10/154/48, 21/10/116/1, 21/10/117/4, 21/10/117/3, 21/10/116/2, 21/10/117/6, 21/10/117/5, 21/10/154/71, 21/10/118/1, 21/10/154/57, 21/10/118/2, 21/10/154/58, 21/10/118/2, 21/10/154/59
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-02 16:07:41.0