Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 79038
2. Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji - postanowienia o przedłużeniu ważności decyzji OS-V.6220.171.2013 z 23.06.2014 r.
3. Znak sprawy KOS-V.6220.9.2021
4. Data złożenia 2021-01-15
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. .k. GRUNWALDZKA 34 A, 60-786 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 50/08/11/6, 50/08/11/7, 50/08/12/5, 50/08/14/9, 50/08/14/10
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-01 08:07:35.0