Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 79329
2. Zakres przedmiotowy wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji budynku Kanonii nr 18 zlokalizowanej na Ostrowie Tumskim nr 18 (narożnik ulicy Ostrów Tuumski i Dziekańska): remont elewacji, dachu oraz wymiana stolarki okiennej
3. Znak sprawy KOS-V.6220.28.2021
4. Data złożenia 2021-02-15
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Archidiecezja Poznańska OSTRÓW TUMSKI 2, 61-109 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Karta informacyjna przedsięwzięcia
Mapa ewidencyjna
Mapa ewidencyjna z zaznaczonym miejscem realizacji przedsięwzięcia oraz zasięgiem jego oddziaływania
Opłata za udzielone pełnomocnictwo
Opłata za wydanie decyzji
Pełnomocnictwo
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 04/11/20/2
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-10 16:18:57.0