Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 79727
2. Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 15.11.2019 r., znak
WOO-II.420.89.2019.JC.14 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Kurlandzkiej na skrzyżowaniu z ulicą Wiatraczną skrzyżowaniu z ulicą Bobrzańską wraz z przebudową wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 433 (ul. Bolesława Krzywoustego) w Poznaniu, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 1/66, 1/68, 1/67, 1/65 ark. 28 obręb Żegrze; 14/7, 14/6, 14/5, 14/4, 3/9, 3/10, 3/7, 3/8, 1/4, 2/1, 3/11, 3/13, 4/2, 4/4, 4/3, 5/1, 6/1 ark. 30 obręb Żegrze; 3/20, 3/16, ark. 13 obręb Chartowo, miasto Poznań, z Miasta Poznań ma Prezydenta Miasta Poznania
3. Znak sprawy KOS-V.6220.48.2021
4. Data złożenia 2021-03-22
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 06/28/1/66, 06/28/1/67, 06/28/1/68, 06/30/1/4, 06/30/14/5, 06/30/14/6, 06/30/14/7, 06/30/2/1, 06/30/3/10, 06/30/3/11, 06/30/3/13, 06/30/3/7, 06/30/3/9, 06/30/4/2, 06/30/4/4
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-10 16:18:57.0