Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data wydania Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Nazwa podmiotu, którego dotyczy decyzja
wydział: WOS
OS.III/76391-194/09
Nr wpisu: 16805
2009-05-05 decyzje /
zieleń
Przedsiębiorstwo Budowlane Jack-Bud, Jacek Grabowski OSIEDLE BOLESŁAWA CHROBREGO 110, 60-681 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-196/09
Nr wpisu: 16804
2009-05-04 decyzje /
zieleń
Spółdzielnia Lokatorsko-Własnoœciowa ENERGETYK WOJSKA POLSKIEGO 64/66, 60-628 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-218/09
Nr wpisu: 16803
2009-05-04 decyzje /
zieleń
Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. KRAŃCOWA 24, 61-037 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-974/08
Nr wpisu: 16798
2009-05-04 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-201/09
Nr wpisu: 16797
2009-05-04 decyzje /
zieleń
Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie CZEŒNIKOWSKA 18, 60-330 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-70/09
Nr wpisu: 16795
2009-05-04 decyzje /
zieleń
Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa RACJONALIZATORÓW 3, 61-453 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-211/09
Nr wpisu: 16750
2009-05-04 decyzje /
zieleń
GALERIA MM SPV Sp. z o.o. TOWAROWA 35, 61-896 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-216/09
Nr wpisu: 16802
2009-04-30 decyzje /
zieleń
Izba Celna w Poznaniu KRAŃCOWA 28, 61-037 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-187/09
Nr wpisu: 16801
2009-04-30 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-144/09
Nr wpisu: 16800
2009-04-30 decyzje /
zieleń
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Lis KONARZYCE 7, 63-130 KSIĽŻ WIELKOPOLSKI
wydział: WOS
OS.III/76391-176/09
Nr wpisu: 16799
2009-04-30 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-242/09
Nr wpisu: 16747
2009-04-29 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-338/09
Nr wpisu: 16740
2009-04-29 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-150/09
Nr wpisu: 16739
2009-04-29 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-331/09
Nr wpisu: 16738
2009-04-29 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-195/09
Nr wpisu: 16737
2009-04-29 decyzje /
zieleń
Zakład Poligraficzny DRUKMA s.j.; Janusz Skoczyński, Olgierd Skoczyński MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO 5, 60-179 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-1248/08
Nr wpisu: 16736
2009-04-29 decyzje /
zieleń
Telekomunikacja Polska S.A., Pion Administracji Region Zachodni BUŁGARSKA 55, 60-320 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-264/09
Nr wpisu: 16734
2009-04-29 decyzje /
zieleń
Telekomunikacja Polska S.A. BUŁGARSKA 56, 60-320 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-297/09
Nr wpisu: 16733
2009-04-29 decyzje /
zieleń
MPGM S.A., BOM Nr 6 BRZASK 3, 60-369 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-138/09
Nr wpisu: 16732
2009-04-29 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-230/09
Nr wpisu: 16731
2009-04-29 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-212/09
Nr wpisu: 16730
2009-04-29 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-314/09
Nr wpisu: 16735
2009-04-28 decyzje /
zieleń
Zarzšd Dróg Miejskich WILCZAK 16, 61-623 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-129/09
Nr wpisu: 16719
2009-04-28 decyzje /
zieleń
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych", Kierownictwo Osiedla Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Œwiatowej i Rzeczypospolitej OSIEDLE ARMII KRAJOWEJ 101, 61-381 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-208/09
Nr wpisu: 16689
2009-04-27 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-137/09
Nr wpisu: 16688
2009-04-27 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-111/09
Nr wpisu: 16687
2009-04-27 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-210/09
Nr wpisu: 16686
2009-04-27 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-286/09
Nr wpisu: 16685
2009-04-27 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-46/09
Nr wpisu: 16663
2009-04-24 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-1168/08
Nr wpisu: 16658
2009-04-23 decyzje /
zieleń
Echo Investment S.A. ALEJA SOLIDARNOŒCI 36, 25-323 KIELCE
wydział: WOS
OS.III/76391-998/08
Nr wpisu: 16655
2009-04-23 decyzje /
zieleń
Echo Investment S.A. ALEJA SOLIDARNOŒCI 36, 25-323 KIELCE
wydział: WOS
OS.III/76391-65/09
Nr wpisu: 16647
2009-04-23 decyzje /
zieleń
Wojciechowski Przemysław ADVERTIVA S.C. KALIOWA 19, 60-175 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-1055/08
Nr wpisu: 16646
2009-04-23 decyzje /
zieleń
Wojskowy Zarzšd Infrastruktury TADEUSZA KOŒCIUSZKI 92-98, 60-967 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-276/09
Nr wpisu: 16642
2009-04-23 decyzje /
zieleń
Zarzšd Zieleni Miejskiej STRZEGOMSKA 3, 60-194 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-234/09
Nr wpisu: 16641
2009-04-23 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-192/09
Nr wpisu: 16640
2009-04-23 decyzje /
zieleń
Zarzšd Dróg Miejskich WILCZAK 16, 61-623 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-258/09
Nr wpisu: 16635
2009-04-23 decyzje /
zieleń
Zarzšd Zieleni Miejskiej STRZEGOMSKA 3, 60-194 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-174/09
Nr wpisu: 16634
2009-04-23 decyzje /
zieleń
Zarzšd Dróg Miejskich WILCZAK 16, 61-623 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-161/09
Nr wpisu: 16633
2009-04-23 decyzje /
zieleń
SPOŁEM Poznańska Spółdzielnia Spożywców 27 GRUDNIA 13, 61-737 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-147/09
Nr wpisu: 16643
2009-04-22 decyzje /
zieleń
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Najwyższego Kapłana OSIEDLE LECHA 44, 61-293 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-1226/08
Nr wpisu: 16636
2009-04-22 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-76/09
Nr wpisu: 16632
2009-04-22 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-29/09
Nr wpisu: 16628
2009-04-22 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-1321/07
Nr wpisu: 16617
2009-04-21 decyzje /
zieleń
PROJEKT NARAMOWICE Sp. z o.o. ZAGNAŃSKA 27, 25-528 KIELCE
wydział: WOS
OS.III/76391-123/09
Nr wpisu: 16616
2009-04-21 decyzje /
zieleń
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych", Kierownictwo Osiedla Lecha-Czecha OSIEDLE LECHA 121, 61-299 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-235/09
Nr wpisu: 16615
2009-04-21 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-106/09
Nr wpisu: 16613
2009-04-21 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA
wydział: WOS
OS.III/76391-140/09
Nr wpisu: 16571
2009-04-20 decyzje /
zieleń
Towarzystwo Wioœlarzy "Polonia" WIOŒLARSKA 74, 61-136 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.III/76391-213/09
Nr wpisu: 16553
2009-04-20 decyzje /
zieleń
OSOBA FIZYCZNA