Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 72696
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów budowlanych przy ul. Szarych Szeregów
3. Znak sprawy KOS-V.6220.50.2019
4. Data i miejsce wydania 2019-07-22, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy MARKRUP Marek Sobkowiak, LĘBORSKA 20A, 60-431 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 70386
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-73
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 25/18/36/1, 25/18/36/2
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:07:19.0