Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 10684
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja zezwalajšca na usunięcie krzewów rosnšcych na terenie nieruchomoœci przy ul. Stęszewskiej 26
3. Znak sprawy OS.III/76391-893/07
4. Data i miejsce wydania 2007-10-23, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy OSOBA FIZYCZNA,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 9157
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 207,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-63; (0-61) 878-40-65
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-05-27 16:07:46.0