Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 10695
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnšcych na terenie międzynarodowego korytarza transportowego E20, w cišgu linii kolejowej Warszawa-Kunowice, na terenie Poznańskiego Węzła Kolejowego, na odcinku p.bocz. z p.o. Poznań Garbary-Poznań Główny, na działce nr 1/4, arkusz 2, obręb Poznań
3. Znak sprawy OS.III/76391-943/07
4. Data i miejsce wydania 2007-10-23, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. TARGOWA 74, 03-734 WARSZAWA,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 9683
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 207,
nr telefonu kontaktowego : 0-61 878-40-61; 0-61 878-40-63
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 08:07:59.0