Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 10696
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew i krzewów z terenu Zezwolenie na usunięcie 8 drzew i 30m2 krzewów rosnšcych na terenie nieruchomoœci przy ul. Braniewskiej 20 w Poznaniu, na działkach nr 99/41, 95/36, 95/37, arkusz 12, obręb Krzyżowniki
3. Znak sprawy OS.III/76391-930/07
4. Data i miejsce wydania 2007-10-23, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy OSOBA FIZYCZNA,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 9364
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 207,
nr telefonu kontaktowego : 0-61 878-40-61; 0-61 878-40-63
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi Zieleń do usunięcia: drzewa=8 szt., krzewy=30 m2

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-07 08:07:59.0