Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 69600
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja o przeniesieniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dot. OS-V.6220.71.2018
3. Znak sprawy OS-V.6220.156.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-11-14, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy TRIGONY Sp. z o. o. FRANKLINA ROOSEVELTA 6/7 lok.6, 60-829 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 69367
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-73
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 51/05/3/14, 51/05/3/22
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:07:17.0