Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 70277
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłkidecyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budowie sieci cieplnej wzdłuż ul. Dmowskiego - Knapowskiego - Bosej - dalekiej
3. Znak sprawy OS-V.6220.46.2017
4. Data i miejsce wydania 2018-12-20, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy VEOLIA Energia Poznań S.A GDYŃSKA 54, 61-016 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 62162
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68; (61) 87840 73; (61) 87840 81; (61) 87840 83
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 35/06/111/4, 35/06/111/9, 35/06/112/27, 35/06/146/11, 35/06/146/19, 35/06/163/2, 35/06/163/4, 35/06/164/1, 35/06/164/11, 35/06/164/14, 35/06/164/15, 35/06/164/20, 35/06/164/21, 35/06/164/23, 35/06/164/8, 35/06/165/1, 35/06/165/9, 35/06/2/1, 35/06/2/16, 35/06/2/17, 35/06/37/1, 35/06/37/10, 35/06/37/11, 35/06/37/3, 35/06/37/5, 35/06/37/6, 35/06/37/8, 35/06/37/9, 35/06/69/24, 35/12/78/1, 35/12/78/3
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:07:17.0