Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz E - Karta informacyjna dla:

 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
 • sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • analiz porealizacyjnych,
 • przeglądów ekologicznych,
 • raportów o bezpieczeństwie,
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
 • art informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
Wydział
Znak sprawy
Nr wpisu
Data sporządzenia dokumentu Rodzaj karty /
Komponent środowiska
Dane o wykonawcy dokumentu
wydział: WOS
OS.II/7662-339/06
Nr wpisu: 10455
2006-07-31 wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów /
odpady
ONNINEN Sp. z o.o. EMALIOWA 28, 02-295 WARSZAWA
wydział: WOS
OS.II/7662-338/06
Nr wpisu: 10454
2006-07-31 wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów /
odpady
ONNINEN Sp. z o.o. EMALIOWA 28, 02-295 WARSZAWA
wydział: WOS
OS.II/7662-342/06
Nr wpisu: 10457
2006-07-28 wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów /
odpady
Carrefour Polska Sp. z o.o. TARGOWA 72, 03-734 WARSZAWA
wydział: WOS
OS.II/7662-341/06
Nr wpisu: 10456
2006-07-28 wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów /
odpady
Carrefour Polska Sp. z o.o. TARGOWA 72, 03-734 WARSZAWA
wydział: WOS
OS.II/7644-21/10
Nr wpisu: 24307
2010-03-26 raport dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska /
powietrze
DALKIA Poznań ZEC GDYŃSKA 54, 60-960 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7644-16/10
Nr wpisu: 24303
2010-03-22 raport dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska /
powietrze
Kompania Piwowarska SZWAJCARSKA 11, 61-285 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7644-17/10
Nr wpisu: 24304
2010-03-15 raport dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska /
powietrze
O-J Produkcja Polska S.A. MORAWSKA 1, 37-500 JAROSŁAW
wydział: WOS
OS.II/7644-40/09
Nr wpisu: 31845
2009-09-04 raport dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska /
powietrze
wydział: WOS
OS-II/7644-19/09
Nr wpisu: 31818
2009-03-27 raport dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska /
powietrze
Kompania Piwowarska SZWAJCARSKA 11, 61-285 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7644-11/08
Nr wpisu: 31729
2008-03-21 raport dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska /
powietrze
O-I Produkcja Polska S.A. MORAWSKA 1, 37-500 JAROSŁAW
wydział: WOS
OS.II/7644-9/08
Nr wpisu: 31732
2008-03-19 raport dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska /
powietrze
Kompania Piwowarska S.A SZWAJCARSKA 11, 61-285 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.II/7644-6/08
Nr wpisu: 31730
2008-02-20 raport dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska /
powietrze
DALKIA Poznań ZEC S.A. GDYŃSKA 54, 61-016 POZNAŃ
wydział: WOS
OS.OŚ/7690-4/03
Nr wpisu: 10228
2003-03-12 przegląd ekologiczny /
rekultywacje
PKN ORLEN SA RBF w P-niu ŚREDZKA 10/12, 61-023 POZNAŃ