Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz H - Karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Lp. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
1. Numer wpisu 71085
2. Zakres przedmiotowy zgłoszenia Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji sbtk 40257 POZNAN_CHWALISZEWO ul. Grobla 10
3. Znak sprawy KOS-II.6222.2.39.2019
4. Data zgłoszenia 2019-03-08
5. Podmiot zgłaszający instalację (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) T-Mobile Polska S.A., MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA,
6. Wyszczególnienie załączników do zgłoszenia instalacji Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Środowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 62
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numery innych wpisów w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej zgłaszającej instalację
10. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:07:38.0