Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz H - Karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Lp. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
1. Numer wpisu 8012
2. Zakres przedmiotowy zgłoszenia sprawozdanie z monitoringu wód podziemych za rok 2001 dla stacji paliw położonej w Poznaniu przy ul. Witosa, należącej do przedsiębiorstwa DEA Mineraloel Polska sp. z o.o.
3. Znak sprawy
4. Data zgłoszenia 2002-01-17
5. Podmiot zgłaszający instalację (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "EKO-biosfera S.C.", ul. Nowowiejskiego 14a/1, 61-735 Poznań, , ,
6. Wyszczególnienie załączników do zgłoszenia instalacji
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Prezydent Miasta Poznania, (Urząd Miasta Poznania, Wydział Ochrony Środowiska, Geologia, pok. 201),
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Gospodarki Wodnej,
nr pokoju : ,
nr telefonu kontaktowego :
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Numery innych wpisów w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej zgłaszającej instalację
10. Uwagi MS Access id=1

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:07:37.0