Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz I - Karta informacyjna dla innych dokumentów

Lp. Inne dokumenty
1. Numer i data wpisu 22615, 2010-07-02
2. Dokument (np. jego nazwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu wydanie opinii na temat konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury uzupełniającej w otoczeniu Stadionu Miejskiego
4. Data i miejsce sporządzenia dokumentu 01-07-2010, Poznań
5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) EURO Poznań 2012 Sp. zo.o. BUŁGARSKA 5/7, 60-320 POZNAN,
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 204,
208,
nr telefonu kontaktowego : 0-61 878-40-81 0-61 878-40-83; 0-61 878-40-68 0-61 878-40-73
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Uwagi

Działki

Położenie działek: 39/19/59/2, 39/19/60/3
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-10 16:19:14.0