Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz I - Karta informacyjna dla innych dokumentów

Lp. Inne dokumenty
1. Numer i data wpisu 25390, 2011-02-04
2. Dokument (np. jego nazwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu wydanie opinii na temat konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania drogi dojazdowej do nowego magazynu opon i dróg wewnętrznych na terenie Bridgrestone Poznań Spółka z o.o., przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu
4. Data i miejsce sporządzenia dokumentu Poznań
5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)
6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) Bridgestone Poznań Sp. z o.o. BAŁTYCKA 65, 61-017 POZNAŃ,
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 107,
nr telefonu kontaktowego : 0-61 878-40-81 0-61 878-40-83; 0-61 878-40-68 0-61 878-40-73
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Uwagi

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-14 16:17:39.0