Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz I - Karta informacyjna dla innych dokumentów

Lp. Inne dokumenty
1. Numer i data wpisu 27111, 2011-05-16
2. Dokument (np. jego nazwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu wydanie opinii na temat konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszklanego jednorodzinnego z lokalem usługowym, w którym planowany jest montaż elektrycznych elementów samochodowych, ul. Rodawska, dz. nr 29/4, 29/5, ark. 13, obręb Spławie
4. Data i miejsce sporządzenia dokumentu 15-05-2011, Poznań
5. Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON) OSOBA FIZYCZNA,
6. Wykonawca dokumentu (w tym REGON) OSOBA FIZYCZNA,
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 107,
nr telefonu kontaktowego : 0-61 878-40-81 0-61 878-40-83; 0-61 878-40-68 0-61 878-40-73
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
9. Uwagi

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-14 16:17:39.0