Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 3/S3a/2017
2. Rodzaj dokumentu prognoza oddziaływania na środowisko
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu
5. Zakres przedmiotowy dokumentu na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
6. Obszar Poznań
7. Znak sprawy MPU-ORZ1/5044-30/S3a/17
8. Dokument wytworzył Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, Sylwia Jaszczura, Krystyna Berezowska-Apolinarska (akustyka)
9. Data dokumentu 2019-03-29
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
12. Miejsce przechowywania dokumentu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu,

tel. +48 61 63-96-470 / fax +48 61 63-96-498 / mpu@poznan.mpu.pl


13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/S3a/2017, 4/S3a/2017, 5/S3a/2017, 6/S3a/2017
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi

Powiązanie z MPZP

Plany opracowywane
brak opracowywanych MPZP
Plany uchwalone
brak uchwalonych MPZP

Metryczka

Opis zmian: dodanie numeru karty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Moczko
Data i godzina publikacji: 2019-12-11 12:20