Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 2/Łk/2018
2. Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6. Obszar Poznań
7. Znak sprawy MPU-ORZ3/5044-15/Łk/18
8. Dokument wytworzył Prezydent Miasta Poznania
9. Data dokumentu 2019-05-17
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
12. Miejsce przechowywania dokumentu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu,

tel. +48 61 63-96-470 / fax +48 61 63-96-498 / mpu@poznan.mpu.pl


13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 3/Łk/2018, 4/Łk/2018, 5/Łk/2018
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi

Powiązanie z MPZP

Plany opracowywane
brak opracowywanych MPZP
Plany uchwalone
brak uchwalonych MPZP

Metryczka

Opis zmian: projekt planu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Moczko
Data i godzina publikacji: 2019-06-24 13:08