Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 5/Łk/2018
2. Rodzaj dokumentu inne dokumenty
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5. Zakres przedmiotowy dokumentu
6. Obszar Poznań
7. Znak sprawy NS-52/3-132/19
8. Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
9. Data dokumentu 2019-06-11
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
12. Miejsce przechowywania dokumentu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu,

tel. +48&
160;616-396-460 / fax +48&
160;616-396-498 / mpu@poznan.mpu.pl


13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/Łk/2018, 3/Łk/2018, 4/Łk/2018
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi

Powiązanie z MPZP

Plany opracowywane
brak opracowywanych MPZP
Plany uchwalone
brak uchwalonych MPZP

Metryczka

Opis zmian: opinia do prognozy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Moczko
Data i godzina publikacji: 2019-06-24 13:16