Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 4/Mak2/2003
2. Rodzaj dokumentu inne dokumenty
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5. Zakres przedmiotowy dokumentu
6. Obszar Poznań
7. Znak sprawy WOO-III.410.245.2019.ET.1
8. Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
9. Data dokumentu 2019-06-12
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
12. Miejsce przechowywania dokumentu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu,

tel. +48 61 63-96-470 / fax +48 61 63-96-498 / mpu@poznan.mpu.pl


13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/4/Mak2/2003, 1/5/Mak2/2003, 2/Mak2/2003, 3/Mak2/2003, 5/Mak2/2003, 6/Mak2/2003
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi dotyczy uchwały Nr XXVII/203/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 9 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w Poznaniu - &
160;

Powiązanie z MPZP

Plany opracowywane

Inne powiązane z planem karty informacyjne

Plany uchwalone
brak uchwalonych MPZP

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Moczko
Data wytworzenia informacji: 2021-11-05 00:00
Opis zmian: dodanie numerów kart,poprawienie mpzp wywołującego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Moczko
Data i godzina publikacji: 2021-11-05 10:25