Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 2/Mar1/2003
2. Rodzaj dokumentu projekty polityk, strategii, planów lub programów
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Radojewo Wschód A w Poznaniu
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa&
160;z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6. Obszar Poznań
7. Znak sprawy MPU-ORZ2/5044-18/Mar1/19
8. Dokument wytworzył Prezydent Miasta Poznania
9. Data dokumentu 2019-05-16
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
12. Miejsce przechowywania dokumentu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu,

tel. +48 61 63-96-470 / fax +48 61 63-96-498 / mpu@poznan.mpu.pl


13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 3/Mar1/2003, 5/Mar1/2003, 4/Mar1/2003
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi

Powiązanie z MPZP

Plany opracowywane

Inne powiązane z planem karty informacyjne

Plany uchwalone
brak uchwalonych MPZP

Metryczka

Opis zmian: dopisanie nr karty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Moczko
Data i godzina publikacji: 2019-06-27 09:15