Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 6/Łi/2014
2. Rodzaj dokumentu program
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Uchwała nr XXXIII/520/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5. Zakres przedmiotowy dokumentu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego&
160; oraz na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz - &
160;o ocenach oddziaływania na środowisko
6. Obszar Poznań
7. Znak sprawy MPU-ORZ3/5044-4/Łi/14
8. Dokument wytworzył Prezydent Miasta Poznania
9. Data dokumentu 2016-07-12
10. Dokument zatwierdził Rada Miasta Poznania
11. Data zatwierdzenia dokumentu 2016-07-12
12. Miejsce przechowywania dokumentu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, tel. +48 616 396 460 / fax +48 616 396 498 / mpu@poznan.mpu.pl / www.mpu.pl


13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/Ys/2012, 2/Łi/2014, 3/Łi/2014, 4/Łi/2014, 5/Łi/2014
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi

Powiązanie z MPZP

Plany opracowywane
brak opracowywanych MPZP
Plany uchwalone

Metryczka

Opis zmian: Aktualizacja adresu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Moczko
Data i godzina publikacji: 2018-01-26 09:36