Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 5/Qy/2014
2. Rodzaj dokumentu inne dokumenty
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5. Zakres przedmiotowy dokumentu
6. Obszar Poznań
7. Znak sprawy DN-NS.9012.61.2016
8. Dokument wytworzył Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
9. Data dokumentu 2016-01-22
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
12. Miejsce przechowywania dokumentu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, tel. +48 616 396 460 / fax +48 616 396 498 / mpu@poznan.mpu.pl / www.mpu.pl


13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/Ys/2012, 2/Qy/2014, 3/Qy/2014, 4/Qy/2014, 6/Qy/2014
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi

Powiązanie z MPZP

Plany opracowywane

Inne powiązane z planem karty informacyjne

Plany uchwalone
brak uchwalonych MPZP

Metryczka

Opis zmian: Aktualizacja adresu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Moczko
Data i godzina publikacji: 2018-01-25 13:34