Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
4/Rf/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Orła Białego" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Rf/2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Orła Białego" w Poznaniu
2/Rf/2013
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Orła Białego" w Poznaniu
6/Ru/2013
inne program / wszystkie Uchwała nr XIX/242/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Piastowskie" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Ru/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Piastowskie" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ru/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Piastowskie" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ru/2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Piastowskie" w Poznaniu
2/Ru/2013
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Piastowskie" w Poznaniu
6/Ma2d/2013
inne program / wszystkie Uchwała Nr LIII/943/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna wraz z podsumowaniem
5/Ma2d/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ma2d/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/ Ma2d /2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna
2/Ma2d/2013
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna
6/Ma1s/2013
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR XXVIII/405/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Ma1s/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ma1s/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/ Ma1s/2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu
2/Ma1s/2013
inne projekt programu / wszystkie vProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu
6/Kb/2013
inne program / wszystkie Uchwała Nr XXXIX/664/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Kb/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Kb/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Kb/2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu
2/Kb/2013
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu
6/Ka/2013
inne program / wszystkie Uchwała nr IX/58/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Ka/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ka/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ka/2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu
2/Ka/2013
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu
5/Zja/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Zja/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Zja/2017
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część A w Poznaniu
2/Zja/2017
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część A w Poznaniu
5/S3k/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6/Gga/2013
inne program / wszystkie Uchwała Nr XXXIV/571/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
4/S3k/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/S3k/2019
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu
2/S3k/2019
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu
1/5/Me/2019
inne inne dokumenty / wszystkie uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu
1/4/Me/2019
inne inne dokumenty / wszystkie uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu
4/Gga/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Gga/2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu
6/Jma/2016
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XXI/367/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu wraz z podsumowaniem
6/Sjj/2011
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XXI/368/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
2/Gga/2013
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu
4/Hd/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Rw/2018
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6/Bc/2013
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Głównej i Zawady" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
4/Ma1ca/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego i ul. Bożydara w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5/Rja/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Rja/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko