Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
1/5/Ma1k/2020
inne inne dokumenty / wszystkie uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w rejonie ulicy Krakowiaków i Górali w Poznaniu
1/4/Ma1k/2020
inne inne dokumenty / wszystkie uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w rejonie ulicy Krakowiaków i Górali w Poznaniu
1/5/Mac/2020
inne inne dokumenty / wszystkie uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu
1/4/Mac/2020
inne inne dokumenty / wszystkie uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu
3/Ka/2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu
6/Sp1/2017
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XXIII/428/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
6/Kf/2015
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XXIII/429/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu wraz z podsumowaniem
6/C1w/2016
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XXIII/430/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
6/Ki/2017
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XXII/390/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
6/Pma/2016
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XXII/391/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. T. Mateckiego - część A" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
2/Ka/2013
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu
5/Zja/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Zja/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Zja/2017
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część A w Poznaniu
2/Zja/2017
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część A w Poznaniu
5/S3k/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6/Gga/2013
inne program / wszystkie Uchwała Nr XXXIV/571/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
4/S3k/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/S3k/2019
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu
2/S3k/2019
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu
1/5/Me/2019
inne inne dokumenty / wszystkie uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu
1/4/Me/2019
inne inne dokumenty / wszystkie uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu
4/Gga/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Gga/2013
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu
6/Jma/2016
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XXI/367/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu wraz z podsumowaniem
6/Sjj/2011
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XXI/368/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
2/Gga/2013
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu
4/Hd/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Rw/2018
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6/Bc/2013
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Głównej i Zawady" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
4/Ma1ca/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego i ul. Bożydara w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5/Rja/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Rja/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Rja/2019
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu
2/Rja/2019
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu
5/Bc/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Głównej i Zawady" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6/S3a/2017
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XIX/317/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
6/Sy/2017
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XIX/316/VIII/2019 RRADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzynarodowe Tragi Poznańskie" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
4/Sy/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
6/Wjb1/2017
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR XIX/315/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część B1 wraz z podsumowaniem
5/Hd/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Hd/2016
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu
2/Hd/2016
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu
5/Ma1ca/2019
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego i ul. Bożydara w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Bc/2013
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Głównej i Zawady" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ma1ca/2019
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko-Radojewo-Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego i ul. Bożydara w Poznaniu
2/Ma1ca/2019
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego i ul. Bożydara w Poznaniu
5/Rw/2018
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Rw/2018
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu
2/Rw/2018
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu