Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 41967/2014
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona wód
4. Nazwa dokumentu wydanie pozwolenia wodnoprawnego
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-I.6341.2.48.2013
8. Dokument wytworzył SMP Projektanci, PROMIENISTA 87 a/1, 60-141 Poznań POZNAŃ
9. Data dokumentu 2014-01-08
10. Dokument zatwierdził Łukasz Sobkowiak_WOS
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2014-01-09 09:39:02
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Gospodarki Wodnej,
nr pokoju : 101,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 71,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny patrz załączniki poniżej patrz załączniki poniżej
14. Czy dokument jest ostateczny Tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2016-08-04
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 08/46/1/16
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Załączniki - karta informacyjna

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:07:49.0