Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 41979/2013
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona wód
4. Nazwa dokumentu wydanie pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzeń wodnych w celi odprowadzania wód opadowych do ziemi na terenie stacji paliw BP, ul. Bukowska, obr. Ławcia, ark. 1 dz. 56/31
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-I.6341.2.58.2013
8. Dokument wytworzył BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDIAŁ W POLSCE, JASNOGÓRSKA 1, 31-358 KRAKÓW
9. Data dokumentu 2013-12-20
10. Dokument zatwierdził Łukasz Sobkowiak_WOS
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2014-01-10 10:31:56
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Gospodarki Wodnej,
nr pokoju : 101,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 71,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2014-01-22
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 23/01/56/31
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:07:50.0