Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 42009/2014
2. Rodzaj dokumentu postanowienia
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego z parkingiem wielopoziomowym i infrastrukturą towarzyszącą ul. Za Bramką
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-V.6220.148.2013
8. Dokument wytworzył Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., 28 CZERWCA 1956 R. 400, 61-441 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2014-01-13
10. Dokument zatwierdził Łukasz Sobkowiak_WOS
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2014-01-15 09:35:15
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 107,
nr telefonu kontaktowego : 0-61 878-40-81 0-61 878-40-83,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-01-14
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 51/16/25/2, 51/29/21/1, 51/29/21/2, 51/29/24/1, 51/29/24/2, 51/29/25/1, 51/29/25/2, 51/29/26/5, 51/29/26/6
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:07:49.0